آموزش های موجود در این پکیج ، برای اینستاگرام و وایبر می باشد ولی با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی دیگر خیلی شبیه به این دو شبکه است می توانید در سایر شبکه های اجتماعی نیز استفاده کنید